Strona Główna


Dyrekcja


Nauczyciele


Kontakt


Galeria szkolna


Gazetka szkolna


Filmy OnLine


Linki


BIP


Projekty Unijne

MENU GŁÓWNE
Strona Główna
Patron Szkoły
Historia Szkoły
Ceremoniał Szkolny
Kontakt

Typy Szkół
Dokumenty Szkolne

Dyrekcja
Nauczyciele
Wychowawcy klas

Sponsorzy Szkoły
Linki
SZKOŁA
Pedagog Szkolny
SzOK
Samorząd uczniowski

Kalendarz roku szkolnego
Zebrania z rodzicami

BELFER
Karta rozliczeniowa

Karta obserwacji
Wytyczne do obserwacji
Materiały pomocnicze
Egzaminator - formularz
Egzaminator - wniosek
DLA UCZNIÓW
Czas Trwania Zajęć
Karta obiegowa
Przyjęcie do liceum - wniosek
Przyjęcie do szkoły - wniosek
Duplikat świadectwa - wniosek
Duplikat legitymacji - wniosek
MATURA
Harmonogram egzaminów
Informatory
Egzamin maturalny
Arkusze egzaminacyjne
J. Polski (Egzamin ustny) - stary
Organizacja i przeprowadzanie
FAQ - Matura

SŁUCHACZE LO
Plan zjazdów LO
OFERTY PRAKTYK / PRACY
TAURON
EDUKACJA ZAWODOWA

EGZAMIN ZAWODOWY

Formuła 2012

Deklaracja
Harmonogram
FAQ
Informacja o egzaminie

Formuła 2017

Deklaracja
Harmonogram
FAQ
Informacja o egzaminie

Formuła 2019

Deklaracja
Harmonogram
FAQ
Informacja o egzaminie

KURSY

Dziennik praktyki zawodowej
Kursy - terminy
KURSY OŚRODKI
Gliwice
Olkusz
Kluczbork
Zielona Góra

WYŻSZE UCZELNIE
Wyższe Uczelnie
ADMINISTRACJA STRONY
Administracja
Kontakt z Administracją

RODO

Klauzula informacyjna - rodzic/uczeń
Klauzula informacyjna - pracownik
Klauzula informacyjna - kandydat do pracy
...:::Szkolny Klub Europejski:::...Szkolny Klub EuropejskiOpiekun koła: mgr URSZULA TWOREK, mgr JOLANTA SKORUPA,
mgr JOANNA BORÓWKA, mgr IWONA SKOTNICZNA, mgr MICHAŁ MATYJA

Rok założenia Koła: 2001
Opis działalności koła:


Główne zadania i cele Klubu:

– propagowanie wiedzy o Europie,
– ułatwianie kontaktów międzynarodowych,
– przygotowanie do nauki i pracy w zjednoczonej Europie,
– wzbogacanie czasu wolnego członków Klubu poprzez organizowanie spotkań i wyjazdów turystycznych.

Formy realizacji celów Klubu:

1. Upowszechniania informacji na temat sytuacji międzynarodowej, integracji europejskiej i jej struktur,
2. Zaznajamianie obecnych i przyszłych obywateli zjednoczonej Europy z kulturą polską,
3. Organizowanie i udział w spotkaniach, wykładach i debatach,
4. Opracowywanie własnych materiałów informacyjnych.
5. Uczestniczenie w wymianie międzyszkolnej i międzynarodowej
6. Współpraca z innymi klubami europejskimi lub organizacjami.

Działanie Klubu w szkole polega na:

– organizowaniu konkursów wiedzy o Unii, obchodów Dnia Europejskiego i poszczególnych państw europejskich oraz Europejskiego Dnia Języków,
– sporządzaniu plakatów, plansz edukacyjnych, przeprowadzanie wykładów tematycznych i debat,
– przygotowaniu „półki europejskiej” w bibliotece szkolnej i tworzenie teczek lub albumów tematycznych na podstawie zebranych informacji,
– redagowaniu tablicy informacyjnej i gazetki.
– prowadzeniu kroniki klubowej będącej prezentacją osiągnięć klubu czy własnej strony internetowej,
– organizowaniu lekcji europejskich dla uczniów szkoły,
– współpracy z biblioteką szkolną,
– prezentacji działalności Klubu w czasie Dnia Otwartego Szkoły.

Działania pozaszkolne polegają na:

– współpracy z mediami, uczestniczeniu w imprezach o tematyce europejskiej,
– nawiązaniu współpracy z innymi klubami działającymi w Polsce (wymiana korespondencji, materiałów informacyjnych, doświadczeń, organizowanie wycieczek, spotkań, wspólnych przedsięwzięć),
– nawiązaniu współpracy ze szkołami z innych państw europejskich, która może doprowadzić do wymiany młodzieży.

Warunki członkostwa Klubu:

Członkiem Klubu może zostać każda uczennica i każdy uczeń naszej szkoły, która/y chce uczestniczyć w realizacji celów Klubu – konkursy, debaty, prowadzenie kroniki, wycieczki.
O planowanych zadaniach informują uczniowie pracujący w Klubie Bibliotecznym.

Ważniejsze wydarzenia i osiągnięcia Klubu:

2014/2015
Wrzesień
Europejski Dzień Języków


Członkowie Klubu uczestniczyli w Europejskim Dniu Języków. W tym dniu odbył się pokaz filmu „Berlin - wielkie odrodzenie” . Po filmie uczniowie klasy III TLP brali udział w konkursie dotyczącym Berlina i najnowszej historii stolicy Niemiec.
Najwięcej punktów uzyskali:
Justyna Borecka
Adrian Czyż
Michał Zaskórski
Październik

Zorganizowano wystawę „10 lat Polski w UE. Zmiany w moim regionie, w moim mieście i szkole” . Zdjęcia i informacje znajdują się w kronice Klubu. Z tej okazji członkowie Klubu zaprosili mgr Pawła Ożoga z Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Katowicach. Temat spotkania i warsztatów dla młodzieży: „10 lat Polski w Unii Europejskiej” . Uczniowie klasy II TL opracowali informacje dotyczące szkolnictwa zawodowego w wybranych krajach europejskich. Prace zaprezentowano na tablicy informacyjnej.
W projekcie brali udział:
Monika Kalbarczyk
Patrycja Rosikoń
Karolina Kaptacz
Klaudia Matyja
Karol Dulik
DominikPiątek
Oskar Męcik
Bartek Kaźmierczak
Luty

Odbyło się spotkanie z wolontariuszkami z Chin, studentkami germanistyki w Niemczech. Uczniowie klasy II TL przygotowali pytania w języku niemieckim. Pytania dotyczyły szkolnictwa w Chinach, studiów w Niemczech i wolontariatu.

2013/2014
Wrzesień
Europejski Dzień Języków


Opiekunowie Klubu zaprezentowali film „Niemcy - część wschodnia” . Po filmie odbył się konkurs wiedzy o wschodniej części Niemiec. Uczestniczyli uczniowie klasy I TL.
Laureatką została Patrycja Matyja.

Październik/Listopad

Udział w konkursie „Ukryta Europa” zorganizowanym przez Dom Współpracy Polsko - Niemieckiej w Gliwicach.

Uczestniczyła uczennica klasy II TL Karolina Lamch

Listopad

Konsultant Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej mgr Paweł Ożóg przeprowadził warsztaty dotyczące aktualnej sytuacji w Unii Europejskiej.

2012/2013
Wrzesień
Europejski Dzień Języków


Opiekunowie Klubu zaprezentowali film o Szwajcarii. Po filmie odbył się konkurs „Szwajcaria jak z pocztówki”
Laureaci konkursu:
1 Krzysztof Noszczyk II TBE
2 Sandra Waszkiewicz IITLP
3 Klaudia Ziaja II TLP
Konkurs przygotowały i przeprowadziły U. Tworek, J. Skorupa

Konkurs „Myszków w naszych oczach”

Uczestnicy konkursu przygotowali plakaty ze zdjęciami najciekawszych miejsc w Myszkowie. Do zdjęć dołączyli informacje w języku niemieckim. Konkurs zorganizowała pani Marta Mondraszek - Gruszka. Swój plakat zaprezentowali uczniowie klasy II TBE - członkowie Klubu.

Kwiecień
Dzień Otwarty Szkoły


Członkowie Klubu przedstawili dotychczasową działalność Klubu i pokazali prezentację ze spotkań z młodzieżą z Bułgarii i Ukrainy. Gimnazjaliści z zainteresowaniem przeglądali kronikę Klubu, prowadzoną od 2001 roku.

Maj
Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej


Do konkursu zgłosiło się 10 uczniów.
Laureaci konkursu:
1 Łukasz Hamerla III TE
2 Arkadiusz Nowak I TBE
3 Łukasz Skorek II TBE
Konkurs przygotowały i przeprowadziły J. Skorupa i U. Tworek.

Czerwiec
Spotkanie z konsultantem Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Katowicach mgr Pawłem Ożogiem


Temat spotkania: „Myszków w naszych oczach”

Liczba uczestników: 17 Uczniowie klas: I TBE, II TBE, III TE
Pan Ożóg przeprowadził na zakończenie warsztatów krótki konkurs dotyczący wiedzy o wolontariacie. Uczestnicy warsztatów, którzy najszybciej odpowiedzieli prawidłowo na pytania dostali nagrody.

2011/2012
Prezentacja pracy i osiągnięć Klubu w czasie Dnia Otwartego Szkoły.

II edycja konkursu wiedzy o UE. Wyjazd do Strasburga i wizytę w Parlamencie Europejskim wygrała Klaudia Szczerba. Drugie miejsce zajęła Roksana Szymocha, trzecie Karina Kitala.

Udział w konkursie „Europę warto poznać” w Katowicach. Opiekunem była mgr J. Skorupa.

„Wygraj Brukselę”. Do drugiego etapu w Katowicach zakwalifikowali się: Łukasz Skorek, Kamil Skorek, Michał Jędruszek, Łukasz Hamerla.

Wycieczka do Krakowa . Rynek i jego podziemia. Cmentarz Rakowicki – złożenie kwiatów na grobie patrona szkoły E. Kwiatkowskiego.

Wyjazd laureatów konkursów Mateusza Sroki i Klaudii Szczerby do Brukseli.

2010/2011
Europejski Dzień Języków w Krakowie. Uczestnicy wycieczki zwiedzili wystawę w Goethe Institut „Moc języka” .

Spotkanie z przedstawicielką Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej panią Justyną Fortunką. Temat spotkania: „Europa - Praca” .

2009/2010
Wycieczka do Krakowa. Udział w Europejskim Dniu Języków.

Spotkanie w Konsulacie Generalnym RFN w Krakowie.Poznaj Niemcy na żywo” – pod takim hasłem odbyło się spotkanie, które prowadził Attache do spraw Kultury pan Jan Sommer. Po spotkaniu członkowie Klubu pojechali na Cmentarz Rakowicki. Na grobie patrona naszej szkoły złożyliśmy kwiaty.

Udział w warsztatach z zakresu funduszy europejskich organizowanych w ramach projektu „Bliżej Funduszy II”. Warsztaty prowadził pan Rafał Urlik z Fundacji Viribus Unitis.

Spotkanie z panią Agnieszką Niedzielą-Mielczarek z ŚWSZ im. Gen. J. Ziętka w Katowicach. Temat spotkania: „Unia Europejska – historia oraz podstawowe zagadnienia tematyczne”.

Spotkanie z panem Grzegorzem Sztolcmanem, Posłem na Sejm RP (4.02. 2010). Pan Poseł odczytał list Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, Prof. Jerzego Buzka i zapoznał uczestników spotkania z pracą posłów.

Ania Szczepańczyk wygrała konkurs wiedzy o Unii Europejskiej. Nagrodą był wyjazd do Strasburga . Drugie i trzecie miejsce zajęli Krystian Musialik i Katarzyna Kucia. Nagrody wręczył Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Grzegorz Sztolcman.

2008/2009
26.09.2008. Wycieczka do Krakowa. Oficjalne otwarcie Europejskiego Dnia Języków. Za udział w konkursach wiedzy o krajach związkowych i kulturze Niemiec zorganizowanych przez Goethe Institut nagrody zdobyły miedzy innymi Ewa Pietrzyk i Ela Wcisło.

Udział członków Klubu w wymianie młodzieży z Ukrainą w ramach programu Razem organizowanego przez fundację Pauci w 2008.

Udział w VII Forum Śląskich Klubów Europejskich i Turnieju Klubów Europejskich w Katowicach. Opiekunem była mgr M. Latacz.

05. 05. 2009 – 12. 05. 2009 Spotkanie młodzieży niemieckiej i polskiej w Myszkowie.

Młodzież wspólnie zwiedzała Jurę Krakowsko-Częstochowską, Kraków, Oświęcim.

2007/2008
Wycieczka do Regionalnego Centrum Informacji w Częstochowie. Cel: zapoznanie z pracą Centrum i zebranie materiałów do Biblioteki Klubu.

Ela Wcisło i Beata Zenderowska zostały laureatkami Wojewódzkiego Konkursu „Wygraj Brukselę”. Nagrodą była atrakcyjna wycieczka do Brukseli. Po powrocie laureatki spotkały się z członkami Klubu i podzieliły się swoimi wrażeniami z pobytu w Brukseli.

Udział w Forum Szkolnych Klubów Europejskich w Centrum Kongresowym Akademii Polonijnej w Częstochowie (21.05. 2007).

Udział członków Klubu w wymianie młodzieży z Bułgarią w ramach programu Sokrates Comenius w 2007 roku.

2006/2007
Wydanie kolejnego numeru Szkolnego Kuriera Europejskiego z okazji Dnia Otwartego Szkoły.

Członkowie Klubu uczestniczyli w spotkaniu z delegacją nauczycielek z Bułgarii i wymianie na platformie internetowej ze szkołami w Belgii i we Włoszech w ramach projektu Sokrates Minerva. Spotkanie i projekt prowadziła mgr J. Borówka.
Zorganizowanie spotkania panią Beatą Fąferą ze Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z Częstochowy. Temat spotkania: „Polityka rolna UE”.

Spotkanie z paniami K. Dziuk i A.Palą z Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej w Częstochowie. Temat: „Wolontariat”.

„Europa Kulinarnie”.. Członkowie Klubu samodzielnie przygotowali potrawy z różnych regionów Europy. Degustacja odbyła się w czasie Dnia Języków Europejskich.

Członkowie SKE i Klubu Przyjaciół Biblioteki zorganizowali Święto Szkoły (15.12. 2006). Lekcję historii dla młodszych koleżanek i kolegów prowadzili w Izbie Pamięci Magdalena Kozieł i Grzegorz Uchnast.

Elżbieta Wcisło i Beata Zenderowska uczestniczyły w IV Regionalnej Olimpiadzie z Wiedzy o Unii Europejskiej pt. „Polska W Europie” (Lubliniec 2007).

Wymiana polsko-niemiecka między Zespołem Szkół Nr 1 im E. Kwiatkowskiego i szkołą w Filderstadt, Dietrich – Bonhoeffer – Gymnasium.

13. – 14. 09. 2007 Spotkanie grupy młodzieży niemieckiej i polskiej w Krakowie. Rówieśnicy obejrzeli wspólnie film „Lista Schindlera” Stevena Spielberga, następnie wzięli udział we wspólnej dyskusji na temat zagłady w Oświęcimiu. Spotkanie zakończył wieczór integracyjny. Opiekunem był mgr K. Hajduk.

2004/2005
Udział w spotkaniu z emerytowanymi nauczycielami naszej szkoły. Zdjęcia z tego spotkania znajdują się w Kronice Klubu.

Zorganizowanie Debaty Europejskiej. Tematy: „Perspektywa Polski i Polaków we Wspólnocie Europejskiej” i „Programy europejskie dla młodzieży”.

Naszymi gośćmi byli: pan Grzegorz Sikorski – kierownik Filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy, pani E. Komenda-Liberda z Biura Integracji Europejskiej. Informacje o spotkanie, film i zdjęcia zostały przekazane redakcji „Monitora Unii Europejskiej”. Kopia dyplomu z wyrazami uznania i podziękowaniem znajduje się w Kronice Klubu.

Grzegorz Uchnast został zakwalifikowany do grona Finalistów Konkursu Wiedzy o UE „Wygraj Brukselę!”. Nagrodą był wyjazd do Brukseli. Program wizyty znajduje się w Kronice Klubu.;

Członkowie Klubu G. Uchnast i M. Derejczyk prezentowali historię naszej szkoły w czasie I Zjazdu Absolwentów Zespołu Szkół nr 1 im. E. Kwiatkowskiego (17.09.2005).

2003/2004
Wyróżnienie w Finale Regionalnym Konkursu „Zostań Negocjatorem!”. Uczniów przygotowała mgr Iwona Skotniczna. Uczestniczyli członkowie Klubu: Adrian Pryka, Klaudyna Pikuła, Agnieszka Salachna.

Pomoc w zorganizowaniu spotkania z uczniami szkoły im. E. Kwiatkowskiego z Jarocina. Podziękowania i zdjęcia znajdują się w Kronice Klubu.

„Poznaj Austrię” – konkurs, zorganizowanie kawiarni w stylu wiedeńskim, pokaz walca wiedeńskiego. Za pieniądze uzyskane z kawiarni członkowie Klubu kupili karmę dla zwierząt ze schroniska w Myszkowie.

Spotkanie z panem Sebastianem Dziukiem, kierownikiem Wydziału Rozwoju i Promocji Miasta. Temat spotkania: „Stypendia i możliwości dofinansowania z UE”.

2002/2003
Przeprowadzenie referendum zarządzonego przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej: Unia Europejska, Młodzi głosują: Czy wyraża Pani/Pan zgodę na przystąpienie Rzeczpospolitej Polskiej do Unii Europejskiej?

Wydanie Szkolnego Kuriera Europejskiego „Witajcie w Klubie”


REFORMA EDUKACJI
Reforma edukacji
KASA POŻYCZKOWA
Wniosek
Deklaracja przystąpienia
Rozliczenie konta
WSPÓŁPRACAPOROZUMIENIA
WKU Częstochowa
JW Opole
JW Tarnowskie Góry
Certyfikat - JW Opole
Umowa KPP Myszków
Facebook
MAM ZAWÓD MAM PRACĘ

INWESTYCJA W PRZYSZŁOŚĆ
Najnowszy Album


Dzień Edukacji Narodowej 14.10.2020
YOU TUBE
KANAŁ


NASZEJ SZKOŁY

Design by CeRNoBiL Powered by PHP-Fusion 14820260 Unikalnych wizyt